Aktuellt

PROPELLERN PÅ RENOVERINGUnder ”Åsikter” i Sydsvenskan den 23 mars ställde en läsare frågan var propellern på Östra kyrkogården hade tagit vägen. Svaret är att Kyrkogårds-förvaltningen under vintern tog ner propellern för underhåll och att den åter kommer  att finnas på plats tiden efter påsk.

Vad gäller US Air Force-symbolerna på de amerikanska flygarnas gravar så har de blivit stulna. Arbete pågår med att ta fram nya.ÖPPETTIDER PÅ MALMÖ KYRKOGÅRDAR

Grindarna på Östra kyrkogården, S:t Pauli kyrkogårdar, Limhamns kyrkogård och Gamla kyrkogården är öppna mellan kl 07.15 och 21.00 dagligen. Övriga kyrkogårdar är öppna dygnet runt.


ID-STORIES PÅ GAMLA KYRKOGÅRDEN

Här finns mer information om intressanta personer som är gravsatta.


nya och fler adresser till - och inne på - malmös kyrkogårdar

Vi har fått ett utökat antal adresser till och inne på våra kyrkogårdar och kapell.

På respektive kyrkogård finns en pdf-fil att ladda ner med de nya adresserna utmärka på en karta samt listade under kartan.

På kapellsidan finns adressen angiven vid varje kapell.Underhåll på Västra Skrävlinge och Husie kyrkogårdar

Den 9 april startas beskärning av buxbomshäckar på Västra Skrävlinge och Husie kyrkogårdar. Häckarna kommer att beskäras hårt och till en början se små och tunna ut. Inom kort kommer de börja växa till sig igen och resultatet blir låga och täta häckar som ger ett fint och sammanhållet helhetsintryck.

Senare under våren kommer även delar av buxbomshäckarna på Sallerups, Oxies och Glostorps kyrkogårdar att beskäras.

Under vecka 15-16 ska fontänen i minneslunden på Skrävlinge kyrkogård renoveras. Det kommer under den tiden inte vara möjligt att lägga blom-mor där. Istället finns det utplacerade kar i anslutning till minneslunden där besökare kan lägga blommor under den tid renoveringen pågår.


Dags för vårblommor!Våren är på gång och Kyrkogårds-förvaltningen erbjuder hjälp med gravskötsel och plantering av påsk- och vårblommor. Vi utför även anläggningsarbete.

Kontakta vår Kundtjänst för mer information och priser.


SKULPTUR borttagen på GRUND AV STÖLDRISK


Kopparskulpturen Kretslopp som står i minneslunden på Östra kyrkogården har monterats ned.

Bakgrunden är upprepad skade-görelse, där delar av skulpturen bit för bit sågats bort, troligen med målet att slutligen stjäla hela konstverket. 

Det finns även en risk för att bitvis lösgjorda delar av skulpturen kan falla ner och skada besökare i minnes-lunden eller förvaltningens personal.

En skylt har placerats i minneslunden som förklarar varför skulpturen är borttagen.


VANVÅRDADE GRAVPLATSER 2017

Här hittar du förteckning över gravplatser som bedöms som uppenbart vanvårdade 2017.


ÅTERTAGNA GRAVPLATSER 2017

I denna kungörelse från Kyrkogårds-utskottet i Malmö från den 30/5 2017 hittar du en förteckning över de grav-platser där gravrätten  blivit  förverkad på grund av uppenbar vanvård.

För mer information - kontakta kundtjänst, tfn 040 - 27 92 00 


 

 Sök jobb hos oss!Är du intresserad av att söka jobb på Kyrkogårdsförvaltningen? Klicka här för en spontanansökan.

OBS! Vi tar emot ansökningar enbart via länken i annonsen.


LJUdguide - vandring  på Östra kyrkogården


På Östra kyrkogården finns numera skyltar med QR-koder på flera platser. Där kan du genom att med din smart-phone scanna QR-koden lyssna på information om just den platsen.

Vid entrén till Östra kyrkogården finns en karta över de platser som har sådan skylt.

Du kan även lyssna och hitta kartan genom att klicka på länken nedan.

Lyssna här 


Aktuellt från gravskötsel

Här presenterar vi ett urval ur vårt sortiment.


För information och beställning - kontakta kundtjänst, tfn 040 - 27 92 00

  • 2017-06-20Återtagna gravplatser 2017

    I en kungörelse från Kyrkogårdsutskottet i Malmö från den 30/5 2017 hittar du en förteckning över de gravplatser där gravrätten blivit förverkad på grund av uppenbar vanvård (7 kapitlet 33 § begravningslagen).

    För mer information - kontakta kundtjänst, tfn 040 - 27 92 00

  • 2016-12-21Broschyren "Om begravning" på flera språk

    Under fliken "Begravning", "Allmän information" finns nu broschyren "Om begravning inkl Mina önskemål" både på svenska, engelska, arabiska, finska, polska och serbokroatiska. Den finns också som mp3-fil på svenska.

  • 2016-02-04P-skiva krävs för parkering

    P-skiva krävs för parkering på kyrkogårdsförvaltningens parkeringar i anslutning till kyrkogårdarna från och med den 1 januari 2016.