Aktuellt

Renovering av vatten-ledningar på Fosie

I vecka 37 börjar Kyrkogårdsförvalt-ningen renovera vattenledningsnätet på Fosie kyrkogård. Det betyder att det kommer att vara begränsad fram-komlighet inom vissa områden på kyrkogården samt att vattnet kommer att vara avstängt på några av service-platserna. Tidvis är vattnet helt av-stängt.

Vatten går att hämta inom inom kvarter 1 och 2, närmast kyrkan, där det inte kommer att stängas av. ÄNDRADE ÖPPETTIDER PÅ KUNDTJÄNST

Från och med den 11 juni 2018 ändrar Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst tiderna för telefonsamtal och besök. De nya tiderna är må-fre, kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00.


ÖPPETTIDER PÅ MALMÖ KYRKOGÅRDAR

Grindarna på Östra kyrkogården, S:t Pauli kyrkogårdar, Limhamns kyrkogård och Gamla kyrkogården är öppna mellan kl 07.15 och 21.00 dagligen. Övriga kyrkogårdar är öppna dygnet runt.nya adresser till malmös kyrkogårdar

Vi har fått ett utökat antal adresser till och inne på våra kyrkogårdar och kapell.

På respektive kyrkogård finns en pdf-fil att ladda ner med de nya adresserna utmärka på en karta samt listade under kartan.

På kapellsidan finns adressen angiven vid varje kapell.


ID-STORIES PÅ GAMLA KYRKOGÅRDEN

Här finns mer information om intressanta personer som är gravsatta.
þFF

VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som är till för att ge dina personuppgifter ett starkare skydd - GDPR-lagen. Om du vill veta mer om hur vi inom Malmö kyrkogårds-förvaltning hanterar personuppgifter kan du läsa här.


FLYTTADE DEKORATIONER

Gravrättsinnehavare med gravar på Pauli Södra kyrkogård har upptäckt att dekorationer på gravar har flyttats och lagts tillsammans på ett annat ställe, där kyrkogårdspersonal hittat och tagit vara på dem. Detsamma gäller trädgårdsverktyg som legat invid olika gravar.

Om man upptäckt att något saknas på en grav kan man kontakta kyrkogårds-personalen ute på kyrkogården på vardagar mellan kl 7.00 och 16.00. De hjälper till att kolla om de försvunna utsmyckningarna finns bland de saker som omhändertagits.SKULPTUR BORTTAGEN PÅ GRUND AV STÖLDRISK


Kopparskulpturen Kretslopp som står i minneslunden på Östra kyrkogården har monterats ned.

Bakgrunden är upprepad skade-görelse, där delar av skulpturen bit för bit sågats bort, troligen med målet att slutligen stjäla hela konstverket. 

Det finns även en risk för att bitvis lösgjorda delar av skulpturen kan falla ner och skada besökare i minnes-lunden eller förvaltningens personal.

En skylt har placerats i minneslunden som förklarar varför skulpturen är borttagen.


FLYTTADE DEKORATIONER

Gravrättsinnehavare med gravar på Pauli Södra kyrkogård har upptäckt att dekorationer på gravar har flyttats och lagts tillsammans på ett annat ställe, där kyrkogårdspersonal hittat och tagit vara på dem. Detsamma gäller trädgårdsverktyg som legat invid olika gravar.

Om man upptäckt att något saknas på en grav kan man kontakta kyrkogårds-personalen ute på kyrkogården på vardagar mellan kl 7.00 och 16.00. De hjälper till att kolla om de försvunna utsmyckningarna finns bland de saker som omhändertagits.

Kyrkogårdsförvaltningen beklagar det inträffade.UNDERHÅLL PÅ VÄSTRA SKRÄVLINGE OCH HUSIE KYRKOGÅRDAR

Den 9 april startas beskärning av buxbomshäckar på Västra Skrävlinge och Husie kyrkogårdar. Häckarna kommer att beskäras hårt och till en början se små och tunna ut. Inom kort kommer de börja växa till sig igen och resultatet blir låga och täta häckar som ger ett fint och sammanhållet helhetsintryck.

Senare under våren kommer även delar av buxbomshäckarna på Sallerups, Oxies och Glostorps kyrkogårdar att beskäras.

Under vecka 15-16 ska fontänen i minneslunden på Skrävlinge kyrkogård renoveras. Det kommer under den tiden inte vara möjligt att lägga blom-mor där. Istället finns det utplacerade kar i anslutning till minneslunden där besökare kan lägga blommor under den tid renoveringen pågår.

 


 

 SÖK JOBB HOS OSS!Är du intresserad av att söka jobb på Kyrkogårdsförvaltningen? Klicka på annonsen för mer info och för att göra en ansökan! 

OBS! Vi tar emot ansökningar enbart via länken i annonsen.


ÅTERTAGNA GRAVPLATSER 2018

I denna kungörelse från Kyrkogårds-utskottet i Malmö från den 9/5 2018 hittar du en förteckning över de gravplatser där gravrätten blivit  förverkad på grund av uppenbar vanvård.

För mer information, kontakta kundtjänst, tfn 040-27 92 00 


LJUDGUIDE - VANDRING  PÅ ÖSTRA KYRKOGÅRDEN


På Östra kyrkogården finns skyltar med QR-koder på flera platser. Där kan du genom att med din smart-phone scanna QR-koden lyssna på information om just den platsen.

Vid entrén till Östra kyrkogården finns en karta över de platser som har sådan skylt.

Du kan även lyssna och hitta kartan genom att klicka på länken nedan.

Lyssna här 


LJUdguide - vandring  på Östra kyrkogården


På Östra kyrkogården finns skyltar med QR-koder på flera platser. Där kan du genom att med din smart-phone scanna QR-koden lyssna på information om just den platsen.

Vid entrén till Östra kyrkogården finns en karta över de platser som har sådan skylt.

Du kan även lyssna och hitta kartan genom att klicka på länken nedan.

Lyssna här 


VANVÅRDADE GRAVPLATSER 2017

Här hittar du förteckning över gravplatser som bedöms som uppenbart vanvårdade 2017.


Hjälp med gravskötsel?

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder hjälp med gravskötsel för dem som har svårt att sköta sina gravar själv eller som har ont om tid. 

Ett skötselavtal kan innehålla t ex  utsättning av blommor på speciella dagar (t ex Mors dag eller Allhelgonahelgen), granristäckning med mera. Se exempel på utsmyckning nedan.


 • 2017-06-20Återtagna gravplatser 2017

  I en kungörelse från Kyrkogårdsutskottet i Malmö från den 30/5 2017 hittar du en förteckning över de gravplatser där gravrätten blivit förverkad på grund av uppenbar vanvård (7 kapitlet 33 § begravningslagen).

  För mer information - kontakta kundtjänst, tfn 040 - 27 92 00

 • 2016-12-21Broschyren "Om begravning" på flera språk

  Under fliken "Begravning", "Allmän information" finns nu broschyren "Om begravning inkl Mina önskemål" både på svenska, engelska, arabiska, finska, polska och serbokroatiska. Den finns också som mp3-fil på svenska.

 • 2016-02-04P-skiva krävs för parkering

  P-skiva krävs för parkering på kyrkogårdsförvaltningens parkeringar i anslutning till kyrkogårdarna från och med den 1 januari 2016.