Allmän information


S:t Pauli mellersta kapell, interiör 


Då de anhöriga beslutar om begravningsform och ritual bör den avlidnes eventuella önskningar följas så långt det är möjligt


Begravningen omfattar olika delar:


Bisättning

är när kistan med den avlidne överlämnas på fastställd plats för förvaring inför kommande begravningsceremoni, kremering och gravsättning. Under bisättningstiden kan visning av stoftet ske.


Begravningakt

är den akt då stoftet vigs till den sista vilan. Begravningsakten kan vara religiös (begravnings-gudsjtjänst) eller borgerlig. Akten är inte obligatorisk.

Begravningsakt kan ske i församlingskyrka, kapell på begravningsplats eller i annan lokal.


Begravningsgudstjänst

Begravningsakten enligt Svenska kyrkans ordning - begravningsgudstjänst - består av psalm-sång, musik, griftetal, läsning av Guds Ord och bön. Begravningsgudstjänsten är till för Svenska kyrkans medlemmar och utformas av församlingsprästen i nära samråd med de anhöriga. Som regel kontaktar prästen de närmast anhöriga inför begravningen, men de anhöriga får mycket gärna själva ta kontakt med församlingen och den präst som kommer att leda begravnings-gudstjänsten.


Gravsättning

sker då kistan eller urnan sätts ner i graven eller askan jordas i minneslund.