BegravningsavgiftGamla kyrkogården 


Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten. Från och med detta datum betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift, oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften Är från och med år 2017 lika för hela landet, förutom Stockholm och tranås.För denna avgift har alla rätt till följande tjänster, oavsett var i landet begravningen äger rum:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats för en tid av 25 år
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
 • Kremering
 • Transport av kistan från bisättningslokal till lokal för begravningsceremoni, vidare till krematorium och begravningsplats
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet, bisättningslokal
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar


Om man är medlem i Svenska kyrkan har man för sin medlemsavgift också rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning i kyrka/kapell.

Dödsboet bekostar bl a:

 • Kista och urna
 • Dekoration och blommor
 • Transport från bårhus till bisättningslokal
 • Gravsten 
 • Skötsel av gravplatsen om så önskas

  Begravningsavgiften är 24,6 öre från och med 2017 enligt Kammarkollegiets beslut 2016-12-02.Svenska kyrkans film om begravningsavgiften finns här.