Kapell

Kyrkogårdsförvaltningen har flera begrav-ningskapell


Här nedan finns en kort presentation:


Heliga korsets kapell

På Fosie kyrkogård finns  Heliga Korsets kapell - uppfört 1965. Detta kapell används i dag ibland även av icke kristna eftersom det på kyrkogården alldeles i närheten av kapellet har anlagts ett buddistiskt gravkvarter.

Adress: Lindängsvägen 12


Trons kapell


I kapell-krematorieanläggningen på Limhamns kyrkogård finns två kapell - Trons och Uppståndelsens med konstverk av bl a konstnärerna E Öhrström och Inga Palmgren.

Adress: Norra Hyllievägen 33 C
 

Uppståndelsens kapell
S:t Pauli mellersta kapell


På S:t Pauli mellersta kyrkogård finns begravningskapell intill minneslunden.

Adress: S:t Knuts väg 17 CS:t  Gertruds kapellPå Östra kyrkogården finns också en kapell- och krematorie-anläggning, som även den bär arkitekt Sigurd Lewerentz signatur. Anläggningen uppfördes under krigsåren i början på 1940-talet och stod invigningsklar den 23 oktober 1943. Här finns tre kapell - S:ta Gertruds, S:t Knuts och Hoppets kapell, med tilltalande konstverk av bl a konstnärerna Sven Erixon, Otte Sköld och Robert Nilsson. Krematoriet används inte längre, utan alla kremation sker på Limhamns krematorium.

Adress: Scheelegatan 38 F


S:t Knuts kapellHoppets kapellS:ta Birgittas kapell finns också på Östra kyrkogården - det används f n mestadels av ortodoxa trosbekännare.


S:ta Birgittas kapellAdress: Scheelegatan  38 E