Allmän information

Enskild gravplats, kistlund, askgravplats eller minneslund?

 

Det är viktigt att noga tänka genom valet av gravplats och inte fatta några förhastade beslut.
Efter kremation får urnan kvarstå i krematoriet upp till ett år innan den gravsätts. Dödsboet kontaktas då via brev och meddelas att det är dags att gravsätta urnan.

Enligt begravningslagen behandlas all gravsättning som definitiv och därför är det så gott som omöjligt att bevilja tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska. Aska som gravsatts i minneslunden kan under inga förhållanden flyttas.

Vi hjälper gärna till med information och rådgivning om vilka olika gravskick som finns och bestämmelserna kring dessa.