Askgravplatser

Askgravplatser är ett alternativ för gravsättning som speglar ett mellanting av konventionell gravplats och minneslund


Gravsättning sker i en sammanhängande gräsyta utan särskild markering av platsen.

Gravrätt upplåts på 25 år (vilket kan förlängas) för  två askurnor och i samband härmed erläggs en skötselkostnad för samma tid.

Anordning för uppsättning av namnplatta finns, där inskription med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum tillåts. Namnplattan och inskriptionen bekostas av gravrättsinnehavaren.

Inom anläggningen finns en gemensam smyckningsplats.

Samtliga anläggningar har projekterats och formgivits av kyrko-gårdsförvaltningens personal.

Ladda ner broschyr om askgravplatser här.


Askgravplatser på Tygelsjö kyrkogård


De första askgravplatserna i Malmö anlades 2003 på Tygelsjö kyrkogård.


Askgravplatser på Östra kyrkogården


År 2006 anlades även askgravplatser på Östra kyrkogården.


Askgravplatser på Limhamns kyrkogård


År 2007 anlades askgravplatserna på Limhamns kyrkogård. Inskriptionerna sker här i block av kristall, tillverkade av Målerås Glasbruk.


Nya askgravplatser på Limhamns kyrkogård

Den nya anläggningen med askgravplatser på Limhamns kyrkogård togs i bruk i samband med Alla Helgons dag 2011 och även här sker inskriptionerna i kristallblock


Askgravplatser på Husie kyrkogård

Anläggningen på Husie kyrkogård togs ibruk den 26 oktober 2010


Askgravplatser på Oxie kyrkogård


Sommaren 2014 togs de nya askgravplatserna på Oxie kyrkogård i bruk


Askgravplatserna på Bunkeflo kyrkogård

Hösten 2014 togs askgravplatserna på Bunkeflo i bruk.


Askgravplatserna på S:t Pauli norra kyrkogård


I april 2016 togs askgravplatserna på S:t Pauli norra kyrkogård i bruk.