Gravsten


Utställningsgravar med gravstenar i glas 


GRAVRÄTTSINNEHAVAREN HAR RÄTT ATT SÄTTA UPP EN GRAVANORDNING PÅ GRAVPLATSEN. GRAVSTENEN KAN UTFÖRAS I OLIKA MATERIALInom vissa gravkvarter finns bestämmelser om utformning och placering. Detta bör särskilt beaktas då man väljer gravplats. Anhöriga bör ta god tid på sig efter begravningen och noga tänka igenom de möjligheter som finns.


Man måste ansöka om tillstånd för att få sätta upp en gravsten eller lägga till text på den, t ex vid ett ytterligare dödsfall. Om en stenhuggerifirma anlitas så ombesörjer de ansökan till Kyrkogårdsförvaltningen. Om man önskar flytta en gravsten till en annan gravplats eller helt ta bort den från gravplatsen måste detta föregås av en skriftlig ansökan till Kyrkogårdsnämnden.


Vill du själv montera gravstenen? Vi ger gärna råd och kan upplysa om de bestämmelser som gäller.