Gravstenssäkerhetgravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravstenen är säkert monterad - KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGENs uppdrag ÄR aTT regel-bundet besiktiga gravstenarna


Besiktningen görs utifrån ett säkerhetsperspektiv för att undvika att såväl personskador som skador på gravstenen uppstår.

Berörd gravrättsinnehavare tillskrivs och uppmanas att åtgärda bristerna på gravstenen.


En ny instruktion för gravstenssäkerhet har utarbetas och blivit klar i slutet av 2012 och instruktion för prövning av gravsstenssäkerhet för monterade gravstenar finns till höger.

Nya monteringsanvisningar har också upprättas och finns att ladda ner till höger.


Ett samlat dokument om gravstenssäkerhet finns också att ladda ner till höger.