Kistlund

KISTLUND ÄR ETT OMRÅDE FÖR KISTOR, DÄR DEN AVLIDNE GRAVSÄTTS I EN SAMMANHÄNGANDE GRÄSYTA UTAN SÄRSKILD MARKERING AV PLATSEN


I kistlunden finns en gemensam smyckningsplats och gemen-samma minnestavlor, där de gravsattas namn samt födelse- och dödsår kan fällas in mot självkostnad

Kistlunden vårdas av KyrkogårdsförvaltningenÖstra kyrkogårdens första kistlund anlades år 1989.
På Limhamns kyrkogård anlades en kistlund år 1997. Här fästs namnskyltarna på ett segel tillverkat av kyrkogårdsförvaltningen i Malmö
Östra kyrkogårdens andra kistlund ligger intill den första och anlades år 2008.