Minneslund

Minneslund är en gemensam anonym grav-plats


Den vårdas med daglig tillsyn och utan kostnader för de som har anhöriga gravsatta där. Minneslund är en plats med helt anonym gravsättning inom området och därmed finns ingen egen gravplats att besöka. Ingen får vetskap om var askan jordats, utan grav-sättningen sker helt utan närvaro av anhöriga. Efter gravsättningen utfärdas minnesblad av kyrkogårdsavdelningen. Minneslunden har en gemensam central smyckningsplats och endast där får smyck-ning ske.

Snittblommor och ljus är tillåtna, således inte krukor, kransar, marschaller och dylikt.

Valet är fritt mellan de olika minneslundarna. Det finns små och mycket enkla, utan speciella konstverk eller vattenanläggningar, och det finns stora och mer "påkostade" med skulpturer och dammar. Besök gärna de olika minneslundarna före ert definitiva beslut.

Minneslundar finns på följande kyrkogårdar; Östra, Bunkeflo, Fosie, Gamla, Glostorp, Husie, Hyllie, Limhamn, Oxie, S:t Pauli Mellersta,  Södra Sallerups, Västra Klagstorp och  Västra Skräv-linge kyrkogårdar - se bilder nedan.


Minneslunden på Bunkeflo kyrkogårdMinneslunden på Fosie kyrkogårdMinneslunden på Gamla kyrkogårdenMinneslunden på Glostorps kyrkogårdMinneslunden på Husie kyrkogårdMinneslunden på Hyllie kyrkogårdMinneslunden på Limhamns kyrkogårdMinneslunden på Oxie kyrkogårdMinneslunden på S:t Pauli mellersta kyrkogårdMinneslunden på Södra Sallerups kyrkogårdMinneslunden på Västra Klagstorps kyrkogårdMinneslunden på Västra Skrävlinge kyrkogårdMinneslunden på Östra kyrkogården