Spridning av aska

ISTÄLLET FÖR ATT GRAVSÄTTA EN ASKURNA FINNS DET MÖJLIGHET TILL ATT FÅ SPRIDA

ASKAN ÖVER VATTEN ELLER LANDFör att få tillstånd till spridning av askan måste ansökan göras hos Länsstyrelsen