Allmän information


En vacker begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke


Gravplatsen anläggs och sköts enligt de bestämmelser som följer med gravbrevet. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen sköts och är i ordnat och värdigt skick, det vill säga att den bland annat hålls fri från ogräs. Om gravplatsen blir uppenbart vanvårdad kan den återtas.

Den som behöver hjälp och råd om gravskötsel, plantering, teckning av avtal etc är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Ett gravskötselavtal kan innehålla t ex grundskötsel, planteringar, utsättning av blommor på speciell dag, granristäckning med mera.
 

Grundskötseln innehåller:

  • Regelbunden tillsyn och renhållning av gravplatsen
  • Gödsling vid behov
  • Borttagning av vissna blommor
  • Singel- och jordpåfyllning vid behov
  • Lövräfsning
  • Borttagning av granris