Formulär prisförfrågan

Prisförfrågan/Beställning

Kyrkogård:*

Kvarter:*

Avdelning/rad:*

Nummer:*

Namn på gravsten:

Direktbeställning

Jag önskar beställa helårsskötsel
med tilläggsarbeten (se nedan)
1-årsavtal 3-årsavtal (1-årspriset gånger tre)

Se prislista på vår hemsida: malmokyrkogard.se/gravskotsel/prislista

Beställningen är bindande!

1-års och 3-årsavtalen betalas i sin helhet vid avtalets tecknande.

Kostnadsförslag

Jag önskar pris på helårsskötsel
med tilläggsarbeten (se nedan)

Prisförfrågan är inte bindande!

1-årsavtal (betalas varje år via faktura eller autogiro)
3-årsavtal - tidsbundet fast avtal (avtalet kan förlängas med nytt avtal efter 3 år)
Annat antal år :

Öppet avtal räknat på 4 år eller fler år, ange önskat ungefärligt antal år. (Öppet avtal innebär att gravplatsen sköts så länge kapitalet räcker. Tilläggsbetalning kan göras under avtalets gång. Kostnad per år debiteras avtalet enligt prislista.

Tilläggsarbeten

Påskblomma Antal:

Vårblommor penséer Antal:

Bevattning maj-aug 1 gång/vecka

Sommarblommor
Sort:Antal:

Höstblomma Antal:

Blomma till Alla Helgons Dag Antal:

Granristäckning Antal:

Krans till Antal:

Andra önskemål (se prislista:malmokyrkogard.se/gravskotsel/prislista)

Om Ni önskar ytterligare information - var vänlig ring oss på telefon 040 - 27 92 00, kl 9.00 - 15.00, lunchstängt 12.00 - 12.30.

Namn:*

Telefonnummer:*

Epostadress

Adress:*

Postnummer:*

Stad:*