Skötselavtal

Vi erbjuder tre typer av gravskötselavtal:1-årsavtal: 

Avtalet gäller 1 år (kalenderår) med automatisk förlängning med 1 år i taget om avtalet inte sagts upp skriftligt senast 1 månad före avtalstidens utgång. Faktura skickas ut i början av året (eller vid nyteckning så snart det skrivits på av båda parter) med 30 dagars förfallotid. Priserna på produkter och tjänster som ingår i 1-årsavtalen justeras årligen.


3-årsavtal:

Avtalet har ett fast pris för hela avtalstiden (3 år). Avtalet kan därefter förlängas genom att ett nytt avtal tecknas. Det är inte tillåtet att ta bort eller lägga till tjänster under avtalstiden.


Öppet avtal (flerårsavtal):

Beloppet betalas vid avtalstecknandet. Årlig avgift för överenskommet uppdrag dras från kapitalet så länge pengarna räcker. Fyllnadsinbetalning kan göras under avtalets gång om så önskas. Det är tillåtet för avtalstecknaren att ändra villkor för tilläggsarbeten inom ramen för inbetalda medel.

Material att ladda ner eller skriva ut:

Broschyr om gravskötsel

Prisförfrågan/direktbeställning