Kontaktinformation

Kontakta oss

 


Villa Hohög - ingång till kundtjänst och administration 


Kundtjänst för gravskötsel: 
Telefon: 040 - 27 92 00
Telefon- och besökstid: kl 09.00 - 15.00

lunchstängt kl 12.00 - 12.30 (från och med 2016-06-15)
Email: kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se 


Besöksadress:

Östra kyrkogården
Sallerupsvägen 151, infart med bil Scheelegatan 38 D


Kontorstid:
måndag - fredag, kl 09.00 - 15.00

lunchstängt kl 12.00 - 12.30 (från och med 2016-06-15)


Postadress:

Svenska kyrkan i Malmö
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 16017
200 25 Malmö


Leveranser Östra kyrkogården: 
Infart Industrigatan 49 A (förrådet) eller B (verkstaden), 212 28 Malmö


Telefon via Svenska kyrkans växel: 040 - 27 90 00
Telefax: 040 - 27 91 47
Email: kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se  


JOURTELEFON DYGNET RUNT

Jourtelefonen gäller akuta ärenden på samtliga kyrkogårdar i Malmö (t ex vattenläckor, inlåsta personer/bilar). Det gäller även de byggnader som finns på kyrkogårdarna, utom kyrkorna. Om ärendet gäller en kyrka  - kontakta Malmö Pastorat.

Telefonnumret är 040 – 27 90 99 och det finns även en  mailadress:  jour.malmokyrkogard@svenskakyrkan.se 

I ärenden avseende  gravstenar, gravplatsskötsel, var någon är gravsatt etc - kontakta vår kundtjänst - vardagar kl 09.00 - 15.00  

på tfn 040 - 27 92 00


Kontakt med begravningsombudet i Malmö:
Bengt Persson, tfn - 040 93 02 61
Email: bengt.persson@bredband2.com

Övriga telefonnummer:

Kyrkogårdschef Sven-Erik Aspeklev, tfn 040 - 27 94 71, email: sven-erik.aspeklev@svenskakyrkan.se

Driftchef teknik Kent Zachhau, tfn 040 - 27 92 98, email: kent.zachhau@svenskakyrkan.se

Driftchef kyrkogård Anna-Carin Forsman, tfn 040 - 27 94 29, email: anna-carin.forsman@svenskakyrkan.se

Förvaltningssekreterare Ingamaj Carlsson, tfn 040 - 27 94 52, email: ingamaj.carlsson@svenskakyrkan.se