Bunkeflo kyrkogård
1971 INFÖRLIVADES DEN DÅ SJÄLVSTÄNDIGA BUNKEFLO KOMMUN MED MALMÖ STAD


Under 1960- och 70-talen utvidgades Malmö kraftigt och kommungränserna flyttades allt längre ut på den kringliggande landsbygden. I den kyrkliga samfälligheten ingick Bunkeflo redan 1967


En av Skånes märkligaste kyrkor var Bunkeflo medeltidskyrka som emellertid blev offer för sekelskiftets nybyggnadsiver och revs 1896. En ny kyrka uppfördes följande år öster om den plats där den gamla kyrkan låg och invigdes 1898.


Vi har sedan vi övertog skötseln av Bunkeflo kyrkogård utfört renoverings- och anläggningsarbeten inom kyrkogården. Restaurering har skett av gamla gravvårdar och av kyrkogårdsmuren och en minneslund invigdes 1991. I anslutning till kyrkogården har uppförts en personal- och ekonomibyggnad.


Adress: Bunkeflo kyrkogård, Vintrievägen 7, 218 45 Vintrie

För att se på karta tryck HÄR.

På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Minneslund


Material att ladda ner eller skriva ut:

Karta över kyrkogården


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adress