Fosie kyrkogårdFosie införlivades 1931 kommunalt med Malmö och blev 1939 ett eget pastorat inom Malmö kyrkliga samfällighet och ingår numera i Malmö pastorat


Man behöver inte gå längre tillbaka i tiden än till 1960-talet för att finna böljande sädesfält och betande kor på åkrarna runt Fosie kyrkogård. Utvecklingen har gått oerhört fort och staden finns nu nära inpå. Höghus och starkt trafikerade stråk omger anläggningen som i dag är en modern stadsdelskyrkogård.

Kyrkan i Fosie är ursprungligen medeltida, men fick sitt nuvarande utseende vid en större om- och tillbyggnad 1896. Minneslunden i Fosie invigdes 1979. Den är en del av den tidigare s k prästgårdsparken.

Anläggningen har fått erkännande som en av landets vackraste minneslundar och är väl värd ett besök - inte minst för malmöskulptören Fred Åbergs konstverk "Färden". Minneslunden har renoverats år 2007 och ny utökad plats för blommor finns.

På Fosie kyrkogård finns även ett begravningskapell - Heliga Korsets kapell - uppfört 1965. Detta kapell används i dag ibland även av icke kristna eftersom det på kyrkogården alldeles i närheten av kapellet har anlagts ett buddistiskt gravkvarter. År 2002 anlades särskilda gravplatser för Mandeisk Sabeiska Samfundet inom Fosie kyrkogård.


Adress: Fosie kyrkogård, Almlundavägen 1, 215 70 Malmö

För att se på karta tryck HÄR.


På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Minneslund

Buddistiska gravplatser

Mandeisk Sabeiska gravplatser


Material att ladda ner eller skriva ut:

Karta över kyrkogården


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adress