Gamla kyrkogården

Vid Gustaf Adolfs Torg, mitt i Malmö centrum, ligger Gamla kyrkogården


Den anlades under åren 1820 - 1822 och invigdes den 24 november 1822. Invigningen förrättades av biskop Wilhelm Faxe.


Vid sin tillkomst fick kyrkogården benämningen Nya Begravningsplatsen och behöll detta namn fram till 1870. Då invigdes Nyaste Begravnings-platsen, nuvarande S:t Pauli norra kyrkogård och Nya Begravningsplatsen vid Gustav Adolfs Torg ändrade namn till Gamla begravnings-platsen, sedermera Gamla kyrkogården.


Få kyrkogårdar kan uppvisa en sådan idyll och lummighet som Gamla kyrkogården. Men kyrkogården är inte bara idyll. Den ger oss också ett stort stycke Malmöhistoria.


En vandring på kyrkogården är som en vandring i förfluten tid. Inskriptioner på gravvårdarna erinrar om släkter som spelat en dominerande roll i stadens utveckling under 1800-talet och början av 1900-talet.

I dag upplåts endast ett fåtal nya urngravplatser på Gamla kyrkogården, men begravningar förekommer fortfarande på de gravplatser där det finns en aktuell innehavare. Sedan 1988 finns också möjlighet att gravsättas i den då anlagda minneslunden.


Gamla kyrkogården är idag kulturmärkt, vilket innebär att vi så långt det är möjligt ska bevara alla gravanordningar (gravstenar, staket etc). Det pågår alltså ett kontinuerligt arbete med varsam renovering av dessa.

På flera gravplatser finns en liten skylt med en ”mobil ingång”. Där kan man direkt beställa en berättelse som email eller sms. Se länk till höger.


Adress: Gamla kyrkogården, Gustav Adolfs Torg 3, 211 39 Malmö

För att se på karta tryck HÄR.

På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Minneslund


Material att ladda ner eller skriva ut:

Karta över kyrkogården


Läs mer om gravplatser på Gamla kyrkogården:

ID-Stories


Ett häfte skapat av Hans Hägglund och Göran Kronvall som lämnat det för publicering på vår hemsida

Gamla kyrkogården - några släktgravar


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adresser