Glostorps kyrkogård

Glostorp införlivades 1967 kommunalt och kyrkligt med Malmö


Liksom i bygden runt omkring har talrika fynd i Glostorp från sten- och bronsåldern vittnat om tidig bebyggelse.

Tornet i Glostorps kyrka är uppfört 1782 medan kyrkan i övrigt härstammar från början av 1860-talet.


På Glostorps kyrkogård har vi, liksom på flertalet av kyrkogårdarna i Malmö, utfört omfattande anläggningsarbeten. Gamla kyrkogårdsdelen har renoverats, gravvårdar restaurerats, personallokaler har inretts och en ny ekonomiplats har anlagts. En helt ny kyrkogårdsdel har också tillkommit. Inom denna togs också en minneslund i bruk 1995.Adress: Glostorps kyrkogård, Glostorps kyrkoväg 25, 238 41 Oxie

För att se på karta tryck HÄR.

På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Minneslund


Material att ladda ner eller skriva ut:

Karta över kyrkogården


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adresser