Husie kyrkogård
Husie församling införlivades med Malmö 1935 och kyrko-gården i Husie ingår nu i Malmö pastorat


Husie kyrka och kyrkogård är belägna på en mjukt avrundad kulle från vars krön kyrkan reser sig och syns vida omkring. Kyrkan är uppförd 1855 - 1857. Tornet härstammar dock från en medeltidskyrka.
 

I historiskt hänseende är trakten en gammal kulturbygd och hör troligen till de tidigast befolkade i provinsen. Man har funnit flera spår efter stenåldersboplatser och flintgruvor i trakten. I omgivningarna kring kyrkan har funnits ett flertal ansenliga högar som synliga minnen från bronsåldern.


Den östra delen av Husie kyrkogård är den äldsta.


Kyrkogården har antagligen från början helt varit omgiven av en stenmur, som numera endast begränsar delvis i öster och söder.

I flera avseenden har Husie kyrkogård moderniserats genom åren. Personal- och ekonomilokaler har uppförts. Ett begravningskapell har byggts 1932 efter ritning av länsarkitekten Nils A Blanck, en minneslund har anlagts 1989 och askgravplatser 2010.


Adress: Husie kyrkogård, Husie kyrkoväg 106, 212 36 Malmö

För att se på karta tryck HÄR.

På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Minneslund

Askgravplatser


Material att ladda ner eller skriva ut:

Karta över kyrkogården


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adresser