Hyllie kyrkogård
Så sent som på 1820-talet räknades inte Limhamn som någon särskild samhällsbildning inom Hyllie socken, som var den ursprungliga församlingen, utan bestod i stort sett endast av ett kalkbruk och en utskeppningshamn för kalk 


Limhamn införlivades kommunalt med Malmö 1915 och i kyrkligt hänseende 1917.


Limhamn och Hyllie har alltid hört intimt samman och bildar nu ett arbetsdistrikt. I Hyllie finns socknens gamla kyrkogård kvar, medan kyrkan som var från medeltiden revs år 1889. Ett stort kors till minne av kyrkan har rests på platsen. Det finns en minneslund anlagd år 1995.


Kyrkogården i Limhamn anlades 1897 och kyrkan stod färdig att invigas 1890 för att ersätta den som året tidigare hade rivits i Hyllie.


Adress: Hyllie kyrkogård, Östra Hyllievägen 125, 216 23 Malmö

För att se på karta tryck HÄR.

På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Minneslund


Material att ladda ner eller skriva ut:

Karta över kyrkogården


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adresser