Limhamns kyrkogård


 


Limhamn införlivades kommunalt med Malmö 1915 och i kyrk-ligt hänseende 1917


Så sent som på 1820-talet räknades inte Limhamn som någon särskild samhällsbildning inom Hyllie socken, som var den ursprungliga församlingen, utan bestod i stort sett endast av ett kalkbruk och en utskeppningshamn för kalk.


Fiskeläget och tätbebyggelsen kom först efter 1830-talet. Utvecklingen gick sedan snabbt och i slutet på 1800-talet var Limhamn socknens huvudort.
År 1906 blev Limhamn köping.

Limhamn och Hyllie har alltid hört intimt samman. I Hyllie finns socknens gamla kyrkogård kvar, medan kyrkan som var från medeltiden revs år 1889. Ett stort kors till minne av kyrkan har rests på platsen. En minneslund anlades på Hyllie kyrkogård år 1995.


Kyrkogården i Limhamn anlades 1897 och kyrkan stod färdig att invigas 1890 för att ersätta den som året tidigare hade rivits i Hyllie.


Limhamns kyrkogård är en av Malmös större och har utvidgats i olika etapper. Inom kyrkogården finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967. I närheten av minneslunden finns sedan 1997 en kistlund. Hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på Limhamns kyrkogård – läs mera - se länk "Askgravplatser" i höger kolumn. Krematorieanläggningen är modernt byggd med verksamheten förlagd till markplanet. 1997 installerades en rökgasreningsanläggning. I kapell-krematorieanläggningen finns två kapell - Trons och Uppståndelsens med konstverk av bl a konstnärerna E Öhrström och Inga Palmgren. På Limhamns kyrkogård finns även gravplatser för Baha'i.

I Limhamns minneslund finns en replik av Millesskulpturen "Guds hand".

Limhamns kyrkogård har genomgått en omfattande renovering under 2005 – 2006, då bl a buskage och träd har förnyats. Vid infarten till Limhamns kyrkogård från Norra Hyllievägen finns en blomsterbutik. 


Adress: Limhamns kyrkogård, Sunnanväg 58, 216 17 Limhamn

För att se på karta tryck HÄR.

På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Minneslund

Kistlund

Askgravplatser

Gravplatser för Baha'i


Material att ladda ner eller skriva ut:

Karta över kyrkogården


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adresser