Östra kyrkogårdenÖstra kyrkogården är känd för sin formgivning och skönhet långt utanför landets gränser


Kyrkogårdens arkitektur har skapats av den välkände arkitekten Sigurd Lewerentz, som från 1916 och fram till sin död 1975 var engagerad i kyrkogårdens olika utvecklingsstadier. Efter en tävling erhöll arkitekt Lewerentz uppdraget att utforma kyrkogården med tillhörande byggnader. Invigningen förrättades den 6 november 1921.


Östra kyrkogården är Malmös största kyrkogård. Under 1970-talet skedde stora anläggnings- och utvidgningsarbeten. På Östra kyrkogården finns moderna personallokaler samt serviceanläggningar för hela förvaltningsområdet såsom kansli, kundtjänst,  verkstäder, transportcentral och förråd. Verkstäderna byggdes om 2016 och är helt moderna och ändamålsenliga.


Inom Östra kyrkogården finns en av vårt lands första minneslundar. Den användes från början som ceremoniplats för jordfästningar men omlades 1959 till minneslund. Fred Åbergs konstverk "Kretslopp" samt en damm pryder numera minneslunden. I närheten av minneslunden har två kistlundar anlagts. Kistlund är ett område för gravsättning av kistor, men med en gemensam smyckningsplats. Det finns även möjlighet att få sätta upp namnplattor vid denna smyckningsplats.


Sedan år 2006 finns också det nya gravskicket askgravplatser på Östra kyrkogården – läs mer under länk "Askgravplatser" i höger kolumn. Inom kyrkogården finns katolska och ortodoxa gravkvarter och utanför, men i direkt anslutning till den, finns en muslimsk och en judisk begravningsplats. En kapell- och krematorieanläggning, som även den bär arkitekt Sigurd Lewerentz signatur, finns också på Östra kyrkogården. Anläggningen uppfördes under krigsåren i början på 1940-talet och stod invigningsklar den 23 oktober 1943. Här finns tre kapell - S:ta Gertruds, S:t Knuts och Hoppets kapell, med tilltalande konstverk av bl a konstnärerna Sven Erixon, Otte Sköld och Robert Nilsson. Krematoriet används inte längre, utan alla kremationer sker på Limhamns krematorium.


Sigurd Lewerentz har även ritat blomsterbutiken, som finns i anslutning till Östra kyrkogården. Denna fungerar fortfarande som blomsteraffär i extern regi.


Karaktäristisk för Östra kyrkogården är den ås, Hohögsåsen, som delar kyrkogården i två arkitektoniska stilarter. Söder om åsen är arkitekturen strängt regelbunden med klippta häckar och formträd, medan terrängen norr om åsen har inbjudit till en utformning med mera friväxande växtmaterial och sammanhängande gräsmattor.


Östra kyrkogården ligger på historisk mark. I mitten av 1600-talet utkämpades här strider mellan danska och svenska trupper. Just Hohögsåsen, eller Hohögarna som den fordom kallades på grund av de fyra kullar som finns på åsen, utgjorde en stark försvarslinje. Långt senare blev Hohögarna ett omtyckt policy för malmöbornas söndagspromenader. Från kullarnas toppar erbjöds man en vidsträckt utsikt åt alla håll. För besökaren i dag är åsen också en attraktion genom sitt vackra bestånd av vilda blommor. Den rikhaltiga floran innehåller ett flertal rariteter.


Östra Kyrkogården, Scheelegatan 38, 213 64 Malmö

För att se på karta tryck HÄR.

På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Minneslund

Kistlundar

Askgravplatser

Katolska gravplatser

Ortodoxa gravplatser

Samt i anslutning till kyrkogården:

Muslimska gravplatser

Judiska gravplatser


Material att ladda ner eller skriva ut:

Översiktskarta över kyrkogården

Karta över kyrkogården med gravnr


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adresser


Läs mer om gravplatser på Östra kyrkogården:

Länk till ID-stories


Ljudguide för olika platser på Östra kyrkogården:

Länk till ljudfiler