Oxie kyrkogårdOxie införlivades 1967 kommunalt och kyrkligt med Malmö


Oxie kyrka härstammar med sina äldsta delar från medeltiden och blev ombyggd och försedd med korsarmar 1848 - 1849.


Ännu på enskifteskartan vid 1800-talets början var Oxie kyrkogård blott en mindre fyrkant kring kyrkan. Historien berättar att i juli 1820 beslöt sockenstämman att inga grästorvor fick uppskäras på kyrkogården - en notis som antydde att den tidigare legat som gräsvall. Tiden därefter anlades gångar och planterades träd. Kyrkogårdsvård i nutida mening tog sin början. I olika etapper har kyrkogården under årens lopp byggts ut.


2004 invigdes en minneslund inom Oxie kyrkogård.

Sedan gammalt var kyrkogården i Oxie omgiven av en mäktig gråstensmur, som ännu på tre sidor hägnar området.
Restaurering av muren har utförts i egen regi.

Sedan sommaren 2014 har askgravplatser anlagts och tagits ibruk på Oxie kyrkogård - läs mer om gravskicket - se länk "Askgravplatser" i höger kolumn.


Adress: Oxie kyrkogård, Oxie kyrkoväg 227, 238 34 Oxie
För att se på karta tryck HÄR.

På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Minneslund

Askgravplatser


Material att ladda ner eller skriva ut:

Karta över kyrkogården


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adresser

Karta med adress Oxie nya kyrkogård