Södra Sallerups kyrkogårdSödra Sallerups kyrkogård är den östligaste inom Malmö pastorat


Södra Sallerups församling blev i kommunalt hänseende införlivad med Malmö 1952 och i kyrkligt sammanhang 10 år senare.

Efter det att Malmö övertagit förvaltningen av kyrkogården har renoveringsarbeten utförts, bl a har den vackra kyrkogårdsmuren med entréer, även benämnd bogårdsmur, genomgått en restaurering och muren har även förlängts att begränsa kyrkogårdens nya del mot väster, invigd 1975. Då byggdes även personal- och ekonomibyggnad. 1996 togs en minneslund i bruk anlagd på gammal gravplatsmark på kyrkogårdens äldre del.

Liksom övriga byar i Malmös omgivning har Södra Sallerup berörts av det svensk - danska kriget 1675 - 1679 och historien omtalar bl a en drabbning på själva kyrkogården den 29 oktober 1678.

Till de skånska landsbygdskyrkorna som uppfördes under den närmaste tiden efter domkyrkobygget i Lund, då byggnadsaktiviteten var mycket stor, hör den vackra kyrkan i Södra Sallerup. Med sina äldsta delar daterar sig kyrkan till senare hälften av 1100-talet. Kyrkan tillbyggdes med korsarmar 1863 - 1864.


Adress: Södra Sallerups kyrkogård, Sallerups byaväg 6, 212 36 Malmö

För att se på karta tryck HÄR.


På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Minneslund


Material att ladda ner eller skriva ut:

Karta över kyrkogården


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adresser