S:t Pauli kyrkogårdarS:t Pauli kyrkogårdar består av de tre kyrkogårdarna norra, mellersta och södra


De är centralt belägna i Malmö mellan Föreningsgatan och Östra Farmvägen. S:t Pauli norra kyrkogård tillkom år 1870 sedan det visat sig att begravningsplatsen vid Gustav Adolfs Torg, nuvarande Gamla kyrkogården, var otillräcklig.

Sedan staden snabbt ökat i tillväxt dröjde det inte länge förrän man måste anskaffa ytterligare mark för begravningsändamål och år 1890 invigdes S:t Pauli mellersta kyrkogård. Ganska kort därefter, nämligen år 1904, tillkom S:t Pauli södra kyrkogård.
 

S:t Pauli kyrkogårdar har genom sin vackra trädvegetation och blomsterprakt blivit en verklig idyll, väl värd ett besök även för den som inte har någon anhörigs gravplats där.


En vacker minneslund, som inbjuder till meditation, har år 1973 anlagts inom S:t Pauli mellersta kyrkogård. Här finns skulpturen "Årstiderna" av malmökonstnären Thure Thörn.


2016 anlades askgravplatser på S:t Pauli norra kyrkogård - läs mer under länk i höger kolumn.


Ett begravningskapell finns också på S:t Pauli mellersta kyrkogård.

I anslutning till S:t Pauli norra kyrkogård finns en enskild Judisk begravningsplats.


Adress: Pauli Södra kyrkogård, Östra Farmvägen 19C, 212 16 Malmö

För att se på karta för S:t Pauli södra kyrkogård tryck HÄR


Adress: Pauli Mellersta kyrkogård, S:t Knuts väg 17, 211 57 Malmö

För att se på karta för S:t Pauli mellersta kyrkogård tryck HÄR


S:t Pauli Norra kyrkogård, Föreningsgatan 44, 211 52 Malmö
För att se på karta för S:t Pauli norra kyrkogård tryck HÄR