Tygelsjö kyrkogårdTygelsjö införlivades såväl kommunalt som kyrkligt med Malmö 1971


I samband med detta påbörjades renoveringsarbeten på gravkvarteren samt restaurering av gamla gravvårdar och en ny personal- och ekonomibyggnad uppfördes.


Till sevärdheterna på Tygelsjö kyrkogård hör bl a det vackra gjutjärnsstaket som delvis omger kyrkogården samt ett flertal gamla och kulturhistoriskt intressanta gravvårdar.

I historiskt hänseende vittnar talrika minnesmärken och fynd som gjorts i trakten om forntida bebyggelse. Söder om nuvarande kyrkogård i Tygelsjö, på kyrkoherdeboställets mark, har man funnit platsen för en kyrkogård från äldre kristen tid.

Det antas att det redan på 1000-talet legat en träkyrka här, vilken sedan i slutet på 1100-talet ersattes med en stenkyrka. Denna ersattes i sin tur 1905 av den nuvarande kyrkan.


På Pingstdagen år 2003 togs det nya gravskicket askgravplatser – det första området av detta slag i Malmö - i bruk på Tygelsjö kyrkogård. Läs mera under länk "Askgravplatser" i höger kolumn. Detta är ett helt nytt gravskick med en alternativ form för gravsättning som närmast speglar ett mellanting av en konventionell gravplats och minneslund. Gravrätten upplåts inom en gemensam anläggning, där de individuella gravplatserna inte avgränsas och all smyckning sker på en gemensam plats.


Adress: Tygelsjö kyrkogård, Fredlunds väg 7, 218 72 Tygelsjö

För att se på karta tryck HÄR.

På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Askgravplatser


Material att ladda ner eller skriva ut:

Karta över kyrkogården


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adresser