Västra Klagstorps kyrkogårdLiksom Tygelsjö blev Västra Klagstorp kommunalt och kyrkligt införlivat med Malmö 1971


Även på Västra Klagstorps kyrkogård har vi utfört restaureringsarbete bl a av kyrkogårds-muren.
 

Omläggning av den äldre delen av kyrkogården har skett och vatten och avlopp har lagts in på kyrkogården. På den nyare kyrkogårdsdelen invigdes 1995 en minneslund på den tidigare tilltänkta ceremoniplatsen.


Västra Klagstorps kyrka är uppförd 1885 med undantag av tornet, som är bevarat från den i övrigt rivna medeltidskyrkan.
Till Västra Klagstorps kyrkogård är knutet ett minne från forna ofredsår.


Under svensk-danska kriget 1709 - 1710 belägrade danskarna Malmö och truppavdelningar var förlagda i byarna runt staden. En infanteristyrka på 100 man var förlagd till Västra Klagstorp. Natten till den 6 februari 1710 gjorde svenskarna i Malmö ett utfall mot denna postering. Danskarna gick i ställning på kyrkogården och en häftig strid uppstod. Svenskarna försökte storma kyrkogårdsmuren, men möttes av så kraftig gevärseld att man måste ge upp försöket och i stället retirera sedan danskarna erhållit förstärkning. Tre danskar och fem svenskar stupade i striden.


Adress: Västra Klagstorps kyrkogård, Gamla Borrbackevägen 2, 218 74 Tygelsjö

För att se på karta tryck HÄR.

På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Minneslund


Material att ladda ner eller skriva ut:

Karta över kyrkogården


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adresser