Västra Skrävlinge kyrkogårdStrax intill höghusbebyggelsen i Rosengårdsområdet ligger Västra Skrävlinge kyrka och kyrkogård


Församlingen införlivades redan 1911 med Malmö och ingår nu i Malmö pastorat.


Västra Skrävlinge kyrka är uppförd 1862 - 1864 med undantag av tornets nedre del som härstammar från en i övrigt nedriven medeltidskyrka.


Området runt Västra Skrävlinge kyrkogård var så sent som på 1960-talet fortfarande odlad jordbruksbygd. Den största delen av jordägorna tillhörde den gamla gården Rosengård, vars gårdsbyggnader ligger kvar mitt inne i bostadsbebyggelsen. Historiskt sett är Västra Skrävlinge en mycket gammal församling eller socken, som den äldre benämningen var.


Den ligger såvitt man vet i den tidigast befolkade delen av Skåne. Otaliga fynd som gjorts vid grävningar i området vittnar om en mycket tidig bebyggelse. Numera finns inte några fornlämningar kvar, men det har funnits många grav- och ättehögar i den tidigare socknen.


Liksom de flesta kyrkogårdarna i Malmö har Västra Skrävlinge kyrkogård med tiden genomgått stora förändringar. Utvidgningar har skett i etapper. Ett kapell har uppförts 1958 och moderna personal- och ekonomibyggnader har byggts. En minneslund - den femte i Malmö - invigdes 1985 och pryds av skulpturen "Livsträdet", skapad av konstnären Per-Erik Willö.


Västra Skrävlinge kyrkogård, Västra Skrävlinge kyrkoväg 20, 212 37 Malmö

För att se på karta tryck HÄR.

På denna kyrkogård finns:

Allmänna gravplatser

Minneslund


Material att ladda ner eller skriva ut:

Karta över kyrkogården


Karta med adress att öppna/skriva ut:

Karta med adresser