Ljudguide Östra kyrkogården

Nu kan du gå en guidad tur på Östra kyrkogården på de platser som är markerade på kartan ovan. Genom en smartphone och qr-koder så kan du lyssna på ljudfilerna.

Denna ljudguide är framtagen tillsammans med Ljudambassaden.

Här nedan finns också länkar till ljudfilerna så att man kan lyssna på dem även på detta sätt.


Se länkar nedan:

 1  Huvudentrén
 2  S:ta Gertruds och S:t Knuts kapell
 3  Lindallén
 4  S:ta Birgittas kapell
 5  Kvarter 1 och Krucifixet
 6  Judiska begravningsplatsen
 7  Muslimska begravningsplatser
 8  Minneslunden
 9  Kistlundarna
10 Ensamgravarna
11 Askgravplatserna
12 Blomsterkiosken