Nyheter

tisdag, 20 juni, 2017

Återtagna gravplatser 2017

I en kungörelse från Kyrkogårdsutskottet i Malmö från den 30/5 2017 hittar du en förteckning över de gravplatser där gravrätten blivit förverkad på grund av uppenbar vanvård (7 kapitlet 33 § begravningslagen).

För mer information - kontakta kundtjänst, tfn 040 - 27 92 00