Vår service

Kundtjänst för gravskötsel:
Telefon: 040-27 92 00
Telefon- och besökstid: kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Besöksadress: Sallerupsvägen 151
Email: