Historik

 Kyrkogårdsnämnden i Malmö


Kyrkogårdsnämnden inrättades år 1923 och ersatte då den tidigare kyrkogårdskommittén. Kyrkogårdsnämnden fanns kvar till och med år 2013. Kyrkoherden i Caroli församling, Hagbard Isberg, var kyrkogårdsnämndens första ordförande 1923 - 1943.

1944 - 1945 E Bülow Hûbe

1946 - 1952 Ragnar Nordholm

1953 - 1962 H Hylén

1963 - 1966 Axel Ljungbeck

1967 - 1979 Kjell Ericson

1980 - 1981 Bengt Swedborg (t  o m 4 maj)

1981 - 1988 Thorsten Hallin (fr o m 5 maj)

1989 - 1991 Kjell Ericson

1992 - 1997 Thorsten Hallin

1998 - 2005 Inga-Lisa Eklundh

2006 - 2015 Peter Hemminger

2016 -          Ingrid Petersson

 

Kyrkogårdschefer i Malmö


1922 inrättades en tjänst som trädgårdsarkitekt vid Malmö stads kyrkogårdar. Den förste som innehade tjänsten var stadsträdgårdsmästaren i Lund - Birger Myllenberg.

1925 - 1956 kyrkogårdsarkitekt Gustav Valfrid Wahlberg

1957 - 1984 kyrkogårdsföreståndare Tage Göransson

1984 - 1998 kyrkogårdschef Curt Enocsson

1998 - 2016 kyrkogårdschef Malte Sahlgren

2016 -          kyrkogårdschef Sven-Erik Aspeklev

 

Kyrkogårdsförvaltningens kontor


Det första kontoret fanns i Villa Hohög på Östra kyrkogården i Malmö. Kontoret var en del av bostaden för dåvarande kyrkogårdschefen.

1959 flyttade man härifrån till Själbodgatan 4 (del av S.t Petri församlingshus) där kyrko- och kyrkogårdsförvaltningarna delade lokaler.
 

1972 gick nästa flyttning något kvarter bort - Östergatan 18 blev den nya adressen för kyrkogårdsförvaltningen.
 

1998 flyttade man åter ihop med samfällighetens kansli (f d kyrkoförvaltningen) - denna gång på Kyrkans Hus - Sjömansgården. Dock utlokaliserades viss administration till kapell- och krematorieavdelningen på Limhamns kyrkogård samt till Villa Hohög på Östra kyrkogården.
 

2008 var det dags igen - kyrkogårdsförvaltningens administration flyttade tillbaka till Villa Hohög på Östra kyrkogården. En utbyggnad av lokalerna blev färdig under hösten 2011 och rymmer nu även kundtjänst m m.Kyrkogårdsförvaltningens kontor på den tiden det fortfarande var bostad