Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet utses av kyrkorådet i Malmö Pastorat


I uppdraget ingår att följa den myndighetsutövning som beslutas enligt begravningslagen samt att ge råd och stöd i frågor rörande begravningsväsendet. I uppdraget ingår också tillsyn av krematorieverksamheten i Malmö.


Utskottet består av fem ledamöter samt  begravningsombudet, som utses av Länsstyrelsen.


Mandatperioden 2018-2021 består utskottet av:

Ledamöter

Ingrid Petersson, ordförande

Gunilla Bengtsson

Christer Persson

Greta Rafstedt 

Linda Sjöö

Bengt Persson, begravningsombud


Kontakt:

Ordförande

Ingrid Petersson

tfn 070-225 32 65


Kyrkogårdschef

Sven-Erik Aspeklev
tfn 040-27 94 71


Förvaltningssekreterare

Lina Nilsson
tfn 040-27 94 47


Begravningsombudet
i Malmö

Tfn 040-93 02 61


Sammanträdesdagar för kyrkogårdsutskottet

2018

2018-03-13
2018-05-17
2018-09-06
2018-12-11