Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet utses av kyrkorådet i Malmö Pastorat


I uppdraget ingår att följa den myndighetsutövning som beslutas enligt begravningslagen samt att ge råd och stöd i frågor rörande begravningsväsendet. I uppdraget ingår också tillsyn av krematorieverksamheten i Malmö.


Utskottet består av sex ledamöter och fem ersättare samt begravningsombudet, som utses av Länsstyrelsen (läs mer om Begravningsombudet).


Mandatperioden 2015 - 2017 består utskottet av:

Ledamöter

Ingrid Petersson, ordförande

Gunilla Bengtsson

Dan Setthammar

Krister Persson

Lena Jönsson

Greta Rafstedt 

Bengt Persson, begravningsombud


7ontakt:

Ordförande

Ingrid Petersson

tfn 070 - 225 32 65


Kyrkogårdschef

Sven-Erik Aspeklev
tfn 040 - 27 94 71


Förvaltningssekreterare

Anita Nilsson
tfn 040 - 27 94 52


Kontakt med begravningsombudet i Malmö

Tfn 040 - 93 02 61


Sammanträdesdagar kyrkogårdsutskottet

2017

2017-04-03
2017-06-01
2017-08-14
2017-12-04