Vårt uppdrag

Kyrkogårdsförvaltningen


har uppdraget att inom Malmö Pastorat ansvara för drift och skötsel av Malmös arton kyrkogårdar samt för all verksamhet inom begravningskapell och krematorium.


Det är begravningslagen som reglerar denna verksamhet för alla medborgare.


 Vår ambition är att våra kyrkogårdar ska ge ett vackert, välvårdat och harmoniskt intryck som lyfter fram de olika anläggningarnas karaktär samt stärker platsens form och betydelse. Dessutom vill vi ge besökaren en upplevelse i ett stycke god arkitektur och spegla det kulturhistoriska dokument som kyrkogården utgör i form av sina gravplatser, konstnärliga utsmyckning och unika växtmaterial. Helheten ska präglas av harmoni, stillhet och trygghet.


Kyrkogården ska inte upplevas som någon isolerad företeelse i samhället utan den ska samspela med stadens övriga ytor på ett tillgängligt och naturligt sätt.


Vårt mål är att tillhandahålla en genomgående god kvalitet, en mångfald av begravningsskick och de uppgifter som omfattas av begravningsavgiften.